Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Marcin Zganiacz {adres}  gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową marcinzganiacz.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Marcin Zganiacz {adres}. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: {e-mail}
 3. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.

DANE OSOBOWE

 1. Marcin Zganiacz {adres} przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi świadczone w ramach marcinzganiacz.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług marcinzganiacz.pl.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie w następujących celach:
  • Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.
  • Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarzy itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.
 3. Marcin Zganiacz { adres} wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 4. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane:
  1. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia w celach:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
   • statystycznych i archiwizacyjnych,
   • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
  2. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
  3. Twoje dane będą przetwarzane także, w celu dopasowania treści serwisu marcinzganiacz.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług.
 5. PODANIE JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH MA CHARAKTER DOBROWOLNY.
  • Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez marcinzganiacz.pl.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. W odniesieniu do świadczenia usług przez Marcin Zganiacz {adres} Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.
  3. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług marcinzganiacz.pl, serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.
 7. Dane osobowe które zbieramy:
  1. zamówienie: Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu – nieobowiązkowo, choroby, wagę, wzrost, wiek, poprzednia dieta, poprzedni trening. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
  2. newstletter: Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. aRODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  3. eeklamacje i odstąpienie od umowy: Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. założenie konta:
   Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu – nieobowiązkowo, choroby, wagę, wzrost, wiek, poprzednia dieta, poprzedni trening. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.
 8. Informacje jakie dane zbieramy automatycznie;
  • Niektóre dane gromadzone są automatycznie w wyniku tego, że używasz niniejszej witryny. Informacje te zawierają między innymi:
   1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)
   2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej
   3. konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania
   4. wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie
   5. czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie
   6. rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego
   7. rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)
   8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies
   9. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy je otwierasz, klikasz na nie lub przekazujesz wiadomości mailowe.
 9. KLIENT W KAŻDYM CZASIE MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.
  1. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do usunięcia danych osobowych,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo do przenoszenia danych,
   7. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda była wyrażona
  2. Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres e mail: {emai}. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 10. Udostępnianie Twoich danych: